საცხოვრებელი კორპუსების კედლის თერმოიზოლაცია გათვლილია სითბოს დაკარგვის შესამცირებლად, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს შენობაში გათბობისა და კონდიცირების ხარჯებზე. სითბოს 80% -მდე იკარგება თერმული იზოლაციის გარეშე მყოფი შენობის სტრუქტურების მეშვეობით. ამავდროულად, შესაძლებელია წლიური დანაკარგები 150 კვტ.სთ-მდე 1 კვ. მ კედლის ფართიდან. ამ პრობლემის უმარტივესი და ეფექტური გადაწყვეტა არის გარე თბოიზოლაციაა.

თერმოიზოლაცია კედლებისთვის BASWOOL  – არის ეკოლოგიურად სუფთა თბოიზოლაცია, რომელსაც აქვს შესანიშნავი სითბოს, ხმის და ხმაურის საიზოლაციო თვისებები.

გარე კედლის იზოლაციის უპირატესობები

მინერალური ბამბის ფილებით კედლის გარე იზოლაცია უზრუნველყოფს:

 • ზამთარში შენობის გათბობის და ზაფხულში კონდიცირების ღირებულების შემცირებას – 45% -მდე, რაც დამოკიდებულია იზოლირებულ და კლიმატურ ზონაზე.
 • შენობების ფასადის გაძლიერებული დაცვას ტემპერატურული უკიდურესობების უარყოფითი ზემოქმედებისგან.
 • მიმდინარე რემონტებზე ხარჯების შემცირება გამოწვეული კონსტრუქციის დეფორმაციით და დაშლით ციკლური გაყინვისა / გალღობის გამო.
 • გარე თერმული იზოლაციით, ნამის წევეთი გამოიყოფა გარე ფენიდან, რაც გამორიცხავს კონდენსაციის რისკს.
  გარე თერმული იზოლაცია კედლების თბოიზოლაციის ეფექტური საშუალებაა, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს სითბოს დანაკარგები.
 • Sold By: BSH

  Baswool სტანდარტ 60 (1200*600*50, 0.216 კუბ მ) 4.32 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  შუა თბოსაიზოლაციო ფენა სამ ფენიან კედლების სტრუქტურებში, შესრულებული ნაწილობრივ ან მთლიანად მცირე ზომის მასალისგან.

  თერმული საიზოლაციო ფენა ორ ან სამ ფენიან პანელებში ნაწილებად ელემენტების შეკრებისას.

  შუა თბოიზოლაციის ფენა კარკასული კედლების კონსტრუქციაში.

  შეფუთვაში არის 6 ფილა 50 მმ სისქით

 • Sold By: BSH

  Baswool სტანდარტ 60 (1200*600*100, 0.432 კუბ მ) 4.32 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  შუა თბოსაიზოლაციო ფენა სამ ფენიან კედლების სტრუქტურებში, შესრულებული ნაწილობრივ ან მთლიანად მცირე ზომის მასალისგან.

  თერმული საიზოლაციო ფენა ორ ან სამ ფენიან პანელებში ნაწილებად ელემენტების შეკრებისას.

  შუა თბოიზოლაციის ფენა კარკასული კედლების კონსტრუქციაში.

  შეფუთვაში არის 6 ფილა 100 მმ სისქით

 • Sold By: BSH

  Baswool სტანდარტ 50 (1200*600*100, 0.432 კუბ მ) 4.32 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  შუა თბოსაიზოლაციო ფენა სამ ფენიან კედლების სტრუქტურებში, შესრულებული ნაწილობრივ ან მთლიანად მცირე ზომის მასალისგან.

  თერმული საიზოლაციო ფენა ორ ან სამ ფენიან პანელებში ნაწილებად ელემენტების შეკრებისას.

  შუა თბოიზოლაციის ფენა კარკასული კედლების კონსტრუქციაში.

  შეფუთვაში არის 6 ფილა 100 მმ სისქით

 • Sold By: BSH

  Baswool სტანდარტ 50 (1200*600*50, 0.216 კუბ მ) 4.32 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  შუა თბოსაიზოლაციო ფენა სამ ფენიან კედლების სტრუქტურებში, შესრულებული ნაწილობრივ ან მთლიანად მცირე ზომის მასალისგან.

  თერმული საიზოლაციო ფენა ორ ან სამ ფენიან პანელებში ნაწილებად ელემენტების შეკრებისას.

  შუა თბოიზოლაციის ფენა კარკასული კედლების კონსტრუქციაში.

  შეფუთვაში არის 6 ფილა 50 მმ სისქით

 • Sold By: BSH

  Baswool ფასად 140 (1200*600*50, 0.216 კუბ მ) 4.32 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  თბოიზოლაციის ფენა ფასადის თბოიზოლაციის კომპოზიტურ სისტემებში, გარე ბათქაშის ფენებით ან კედლის მოპირკეთებით კერამიკული ფილებით.

  დამაცილებელი, მათ შორის ხანძარსაწინაღმდეგო, აგრეთვე  კარკასის ზოლებისთვის ფანჯრისა და კარების ჭრილებისთვის ფასადის თბოსაიზოლაციო კომპოზიტურ სისტემებში გარე ბათქაშის ფენებით, როდესაც გამოიყენება აალებად პოლისტიროლის ფილების ძირითად თერმოსაიზოლაციო ფენად.

  შეფუთვაში არის 6 ფილა 50 მმ სისქით.

   

 • Sold By: BSH

  Baswool ფასად 140 (1200*600*100, 0.216 კუბ მ) 2.16 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  თბოიზოლაციის ფენა ფასადის თბოიზოლაციის კომპოზიტურ სისტემებში, გარე ბათქაშის ფენებით ან კედლის მოპირკეთებით კერამიკული ფილებით.

  დამაცილებელი, მათ შორის ხანძარსაწინაღმდეგო, აგრეთვე  კარკასის ზოლებისთვის ფანჯრისა და კარების ჭრილებისთვის ფასადის თბოსაიზოლაციო კომპოზიტურ სისტემებში გარე ბათქაშის ფენებით, როდესაც გამოიყენება აალებად პოლისტიროლის ფილების ძირითად თერმოსაიზოლაციო ფენად.

  შეფუთვაში არის 3 ფილა 100 მმ სისქით.

   

 • Sold By: BSH

  Baswool ფასად 120 (1200*600*100, 0.216 კუბ მ) 2.16 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  თბოიზოლაციის ფენა ფასადის თბოიზოლაციის კომპოზიტურ სისტემებში, გარე ბათქაშის ფენებით ან კედლის მოპირკეთებით კერამიკული ფილებით.

  დამაცილებელი, მათ შორის ხანძარსაწინაღმდეგო, აგრეთვე  კარკასის ზოლებისთვის ფანჯრისა და კარების ჭრილებისთვის ფასადის თბოსაიზოლაციო კომპოზიტურ სისტემებში გარე ბათქაშის ფენებით, როდესაც გამოიყენება აალებად პოლისტიროლის ფილების ძირითად თერმოსაიზოლაციო ფენად.

  შეფუთვაში არის 3 ფილა 100 მმ სისქით.

   

 • Sold By: BSH

  Baswool ფასად 120 (1200*600*50, 0.216 კუბ მ) 4.32 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  თბოიზოლაციის ფენა ფასადის თბოიზოლაციის კომპოზიტურ სისტემებში, გარე ბათქაშის ფენებით ან კედლის მოპირკეთებით კერამიკული ფილებით.

  დამაცილებელი, მათ შორის ხანძარსაწინაღმდეგო, აგრეთვე  კარკასის ზოლებისთვის ფანჯრისა და კარების ჭრილებისთვის ფასადის თბოსაიზოლაციო კომპოზიტურ სისტემებში გარე ბათქაშის ფენებით, როდესაც გამოიყენება აალებად პოლისტიროლის ფილების ძირითად თერმოსაიზოლაციო ფენად.

  შეფუთვაში არის 6 ფილა 50 მმ სისქით.

   

 • Sold By: BSH

  Baswool ფასად 100 (1200*600*50, 0.216 კუბ მ) 4.32 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  თერმული საიზოლაციო ფენა ერთ ფენიანი იზოლაციისთვის, გადახურული ფასადის კედლის სისტემებში საჰაერო ღიობით.

  კედლების გარე თბოსაიზოლაციო ფენა ორსაფეხურიანი იზოლაციით გადახურული ფასადის სისტემებში ჰაერის ღიობით. შუა თბოიზოლაციის ფენა სამ ფენიან ბეტონის და რკინაბეტონის კედლის პანელებში.

  თბოსაიზოლაციო ფენა ფასადის თბოსაიზოლაციო კომპოზიტურ სისტემებში, გარე ბათქაშის შრით, ფოლადის არმირებულ ბადეზე.

  შეფუთვაში არის 6 ფილა 50 მმ სისქით.

   

 • Sold By: BSH

  Baswool ფასად 100 (1200*600*100, 0.216 კუბ მ) 2.16 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  თერმული საიზოლაციო ფენა ერთ ფენიანი იზოლაციისთვის, გადახურული ფასადის კედლის სისტემებში საჰაერო ღიობით.

  კედლების გარე თბოსაიზოლაციო ფენა ორსაფეხურიანი იზოლაციით გადახურული ფასადის სისტემებში ჰაერის ღიობით. შუა თბოიზოლაციის ფენა სამ ფენიან ბეტონის და რკინაბეტონის კედლის პანელებში.

  თბოსაიზოლაციო ფენა ფასადის თბოსაიზოლაციო კომპოზიტურ სისტემებში, გარე ბათქაშის შრით, ფოლადის არმირებულ ბადეზე.

  შეფუთვაში არის 3 ფილა 100 მმ სისქით.

   

 • Sold By: BSH

  Baswool ფასად 90 (1200*600*100, 0.216 კუბ მ) 2.16 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  თერმული საიზოლაციო ფენა ერთ ფენიანი იზოლაციისთვის, გადახურული ფასადის კედლის სისტემებში საჰაერო ღიობით.

  კედლების გარე თბოსაიზოლაციო ფენა ორსაფეხურიანი იზოლაციით გადახურული ფასადის სისტემებში ჰაერის ღიობით. შუა თბოიზოლაციის ფენა სამ ფენიან ბეტონის და რკინაბეტონის კედლის პანელებში.

  თბოსაიზოლაციო ფენა ფასადის თბოსაიზოლაციო კომპოზიტურ სისტემებში, გარე ბათქაშის შრით, ფოლადის არმირებულ ბადეზე.

  შეფუთვაში არის 3 ფილა 100 მმ სისქით.

   

 • Sold By: BSH

  Baswool ვენტ ფასად 80 (1200*600*50, 0.216 კუბ მ) 4.32 კვ.მ.

  Sold By: BSH

  ერთ ფენიანი კედლების თერმული საიზოლაციო ფენა, საჰაერო ხვრელით გადახურულ ფასადურ სისტემებში.

  ორფენიანი გარე თბოსაიზოლაციო ფენა ორსაფეხურიანი იზოლაციით გადახიურულ ფასადების სისტემებში საჰაერო ღიობით.

  • შეფუთვაში რაოდენობა, კვ.მ: 4,32
  • შეფუთვაში მოცულობა, კუბ.მ: 0,216
  • ფილების რაოდენობა შეფუთვაში: 6
  • გამოყენების სფერო: ბათქაშირებული ფასადი
  • სიმჭიდროვე, კგ / მ3: 80
  • ფილის ზომა, მმ: 1200х600
  • სისქე, მმ: 50

  შეფუთვაში არის 6 ფილა 50 მმ სისქით.

Main Menu